Optimizējiet savējo biznesu:

Pakalpojumi:
Grāmatvedības pakalpojumi
•Integrēta grāmatvedības uzskaite maziem un vidējiem uzņēmumiem •Grāmatvedības uzskaišu atjaunošana •Grāmatvedības un nodokļu konsultācijas
Juridiskie pakalpojumi
•Uzņēmuma reģistrācija un reorganizācija •Konsultācijas saistībā ar uzņēmuma reģistrāciju un reorganizāciju•Juridiskie pakalpojumi •Līgumu izstrāde un analīze
Mārketinga pakalpojumi
•Mārketinga izpēte un iekšējā tirgus analīze.Konkurentu analīze: cenas, pakalpojumi utt.•Uzņēmuma preču portfeļa plānošana un analīze
Pakal. tirgotājiem/piegādātājiem
•Pārdošanas daļas testēšana •Mērčendaizinga pakalpojumi•„Slepenais pircējs”•Jūsu preces Latvijas lielākajos tirdzniecības tīklos•Biznesa partneru meklēšana
Citi konsultāciju pakalpojumi
•Biznesa plānošana.•Loģistikas, transporta un muitas jautājumu risināšana.• Motivācijas sistēmas izveide un ieviešana Jūsu darbiniekiem.•Virtuālais birojs.•Esošo un/ vai potenciālo piegādātāju, partneru un klientu analīze
Jaunākās ziņas
Latbusiness Consulting ziņas
Ziņas•Piedāvājumi•Vakances

Ziņas Latvijā
•Ziņas

Ziņas pasaulē
•Ziņas

Buziness forums
•Partnerus meklēšana •Konsultācijas •Sadarbība

Jaunumi
•WEB•Jaunas idejas ••
Musu partneri:
www.lbcriga.lv
Atbalsts:

Latvijas Reitingi

 

Cenrādis

Grāmatvedības pakalpojumu cenas ir atkarīgas no dokumentu apjoma un vidējā biznesa darījumu skaita mēnesī, kā arī atkarīgas no šādiem faktoriem:

 • uzņēmuma komercdarbības veida
 • uzņēmuma struktūrvienību skaita
 • darbinieku skaita
 • pamatlīdzekļu daudzuma
 • nepieciešamo pārskatu skaita
 • darījumu sarežģītības
 • papildus administratīvajiem pakalpojumiem (pēc klienta vēlmes)

Mūsu uzņēmums ir ieinteresēts ilgtermiņa sadarbībā, tāpēc pakalpojuma cena tiek noteikta pamatojoties uz vidējo dokumentu skaitu mēnesī, un tiek paaugstināta tikai tādos gadījumos ja to skaits būtiski palielinās. Pie līguma par grāmatvedības pakalpojumu sniegšanu noslēgšanas, konsultācijas, dokumentu pārbaude, to apkopošana un reģistrācija, kā arī tekošo atskaišu sagatavošana un nodošana VID ir bezmaksas.
Uzņēmumiem, kuri pašlaik neveic aktīvu darbību, cena mēnesī ir 20 EUR+ PVN.
Cena par pakalpojumiem var tikt noteikta pusēm savstarpēji vienojoties.
Grāmatvedības pakalpojumu cenrādis


Darījumu skaits mēnesī

cena EUR

0 - 10 grāmatvedības darbības mēnesī

50 + PVN

11 - 30 grāmatvedības darbības mēnesī

50-70 + PVN

31 - 50 grāmatvedības darbības mēnesī

70-100 + PVN

51 -100 grāmatvedības darbības mēnesī

100-150 + PVN

101 - 150 grāmatvedības darbības mēnesī

150-225 + PVN / mēnesī

151 -180 grāmatvedības darbības mēnesī

225-270 + PVN / mēnesī

181 - 210 grāmatvedības darbības mēnesī

270-315 + PVN / mēnesī

no 211 -250 grāmatvedības darbības mēnesī

315-370 + PVN / mēnesī

 

 

 

 

 

 

 

Ja darījumu skaits mēnesī pārsniedz 250, tad cena tiek noteikta pusēm savstarpēji vienojoties.
Papildus izdevumi, maksājami pusēm vienojoties:

  • Gada atskaites izmaksas ir vienādas ar vidējo mēneša grāmatvedības pakalpojumu cenu, bet ne mazākas kā 50 EUR + PVN;
  • Saimnieciskās darbības bilance 30 EUR+ PVN
  • Grāmatvedības metožu izstrāde (kontu plāns, grāmatvedības uzskaišu metodes, grāmatvedības politika, u.c.) no 50 līdz 90 EUR + PVN (vienreizēja maksa)
  • Statistikas pārskati -15 EUR+ PVN par atskaiti;
  • Maršrutu lapu noformēšana no 15 EUR + PVN mēnesī par 1 mašīnu
  • Klienta interešu pārstāvēšana VID grāmatvedības atskaišu jautājumos un tematiskajās pārbaudēs – 15 EUR + PVN stundā
 • Bankas maksājumi- atkarībā no maksājumu skaita
 • Papildus ikmēneša un gada atskaišu sastādīšana uzņēmuma vadītājiem- atkarībā no atskaišu sarežģītības
 • Grāmatvedības atjaunošana- atkarībā no paveicamo darbu apjoma
 • Konsultācijas saistībā ar grāmatvedību un nodokļiem – 35 EUR + PVN stundā. (Klientiem, kas ir noslēguši līgumu grāmatvedības pakalpojumiem- bezmaksas).

Precīzāku informāciju par grāmatvedības pakalpojumu cenām mēnesī, Jūs varat saņemt pēc Jūsu grāmatvedības dokumentu izskatīšanas.

Copyright © LB Consulting ltd, 2002 - 2016. Privacy Policy | Terms Of Use